TEMELJNA NAČELA

Naša filozofija in praktičen program temeljita na naslednjih načelih:

 • Zdravje je naše naravno, normalno stanje.
 • Življenje vodijo isti fiziološki zakoni tako v zdravju kot v »bolezni«.
 • Organizem si vedno prizadeva za vzpostavljanje ravnovesja – homeostaze
 • Obnavljanje oziroma samozdravljenje je biološki proces, ki ga ob primernih okoliščinah vselej izvaja organizem sam.
 • Bolezen je naravni proces čiščenja telesa, ki ne sme biti oviran, temveč pospešen.
 • Narava ima vedno prav, zato ne smemo preprečevati njenega delovanja.
 • Telo deluje kot celota; če začne napačno delovati en organ, to lahko prizadene delovanje celotnega organizma.
 • Čustva vplivajo na zdravje.
 • Odstranimo vzroke in njihove posledice bodo izginile.
 • Naši naravni zdravniki so: zrak, svetloba, voda, hrana, telesno gibanje, spanje in počitek, itd. V primernih količinah in na primeren način, le tako jih lahko Narava uporabi kot učinkovita »zdravila«.
 • Občasno postenje pospešuje prečiščevanje in obnavljanje organizma. (Avtofagija, Ohsumi, Nobelova nagrada za fiziologijo in medicino, 2016)
 • Zvestoba Naravi je »zdravilo« za vse bolezni.
 • Trajno zdravje je posledica zdravega načina življenja.

Že več kot četrt stoletja je naše poslanstvo širiti védenje in razumevanje o teh načelih, ki so utemeljena v znanosti in jih upoštevajo in izvajajo mnoge institucije po svetu. Tudi v Sloveniji se je začelo pravo gibanje v tej smeri.

Na teh načelih temelji skrb za ohranjanje in tudi za obnavljanje zdravja.

                Postani zdrava! Ostani zdrava, Slovenija!