Marjan Videnšek

Gabica Krajnc

Karmen Trušnovec

Barbara Kovačič in Formatisk, d.o.o.

Stanko Dolenšek in Celzija, d.o.o.

Mateja Perpar