Ekipa Preporod

 

Marjan Videnšek

Gabica Krajnc

Karmen Trušnovec

Stanko Dolenšek

Barbara Kovačič

Sonja Berstalanič

Mateja Perpar

Formatisk, d.o.o.